Instrukcja montażu


1. Przed przystąpieniem do montażu obudowy należy sprawdzić zawartość opakowania i zapoznać się z niniejszą instrukcją montażu.
2. Wanna powinna być zamocowana i podłączona do instalacji wodnej i kanalizacyjnej w docelowym miejscu zgodnie z zaleceniami producenta. Sprawdzamy szczelność podłączeń instalacji i dociążamy wannę napuszczając do niej wody. Utrwalamy (zdjęcie, rysunek) miejsca ewentualnych przyszłych możliwych awarii instalacji.
3. Podejmujemy decyzję dotyczącą wyglądu i funkcji obudowy:
- czy obudowa ma stanowić płaszczyznę od rantu wanny do posadzki, czy też zamontowana ma być z cofniętym cokołem na całej długości obudowy, czy też tylko na jej części,
- jakie wymiary będzie posiadać cofnięty cokół (głębokość i wysokość - “a” i “b”),
- czy przyklejone do obudowy płytki będą licowały z rantem wanny, czy też będą licowały z wewnętrzną płaszczyzną rantu wanny.
Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe 4. Dokonujemy określenia wielkości i kształtu obudowy poprzez zmierzenie:
- wysokości obudowy “h” zmierzone od dołu rantu wanny do podłogi lub cofniętego cokołu (opcjonalnie),
- długość obudowy “l” zmierzona wzdłuż rantu wanny,
- wysokość żeber nośnych “c” zmierzona od spodu obrzeża wanny do posadzki,
- określenie głębokości cofniętego cokołu “a” (opcjonal.),
- określenie wysokości cofniętego cokołu “b” (opcjonal.),
Po określeniu wymiarów “h”; “l”; “a” i “b” przystępujemy do złożenia obudowy.
5. Wyjęte z opakowania dwie płyty obudowy łączymy ze sobą poprzez zaciśnięcie tych elementów 5-cioma plastikowymi opaskami zaciskowymi. Zacisk od strony aluminium.
Na połączonych płytach, na płaszczyźnie pokrytej klejem elastycznym, oznaczamy zmierzone i ustalone wartości “l”, “h” i “b” i obcinamy nożem płyty na żądany wymiar.
Na wyjętych z opakowania żebrach oznaczamy zmierzoną wysokość “c”, ewentualnie ustaloną wysokość “b” i głębokość “a” cofniętego cokołu. Dokonujemy przycięcia żeber wzdłuż uprzednio narysowanych linii. Żebra ustawiamy “na wcisk” wstępnie w miejscu docelowym. W przypadku gdy owalny kształt wanny uniemożliwia nam zamierzoną lokalizację żeber - przycinamy je nożem.
6. Wyginamy obudowę górną i cokołową wzdłuż kształtu wanny. Nawet silne wyginanie obudowy nie spowoduje jej uszkodzenia.
7. Do wygiętej obudowy przymocowujemy żebra nośne poprzez przewleczenie, przez wykonane otwory w górnej i cokołowej płycie i żebrach, plastikowych opasek zaciskowych i zaciśnięcia ich od strony żeber. W przypadku braku otworów pod opaski w pozostałych po obcięciu płytach należy je wykonać np. śrubokrętem w odległościach jak pozostałe otwory i zamontować żebra.
8. Dokonujemy precyzyjnego dogięcia obudowy do kształtu wanny i wsuwamy “na wcisk”, żebra wkładamy pod obrzeże, a płytę obudowy pod rant wanny. Ewentualne korekty obudowy dokonujemy poprzez kosmetyczne przycięcia jej nożem.
9. Sprawdzamy prostopadłość płaszczyzny obudowy do posadzki, ewentualnie korygujemy.
10. Jeżeli uznamy, że obudowa stabilnie stoi w miejscu docelowym to bezpośrednio na nią przyklejamy płytki ceramiczne lub inne wykładziny. Jeżeli mamy wątpliwość co do stabilności obudowy (np. żebra nośne zostały za bardzo skrócone) to w górnej części obudowy i żeber robimy otwór śrubokrętem i wstrzykujemy nieco pianki rozprężnej, która dociskając żebra do posadzki i obrzeża wanny ustabilizuje ją.
Pobierz instrukcję PDF